Nasi Klienci

Przykłady Współpracy

Case Study - Elstar

Polski lider w dziedzinie dystrybucji rur, profili i armatur ze stali nierdzewnej dla różnych sektorów przemysłowych (sprzedaż krajowa i międzynarodowa).

Obroty wynoszące 60 milionów PLN rocznie, 45 pracowników.

 

Problem

Brak przejrzystego systemu informacyjnego zarządzania, bardzo potrzebnego w kontekście ambitnych planów rozbudowy operacji firmy na przestrzeni kolejnych 5 lat (cel: zwiększenie udziału w rynku sprzedaży rur i wyrobów metalurgicznych z 2% do 5%).

Dodatkowo: Zarząd był obciążony zadaniami analitycznymi i pełnił wiele ról.

 

Rozwiązanie

Wdrożono kompleksowe raportowanie zarządcze, przejmując zadania od Zarządu, takie jak okresowe raporty, budżetowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych. Wykorzystano istniejące rozwiązania informatyczne, aby stworzyć zintegrowany raport miesięczny, prezentujący informacje finansowe, takie jak kapitał obrotowy, rentowność w poszczególnych oddziałach sprzedaży i grupach produktów, oraz szczegółowa analiza kosztów. Wprowadzono błyskawiczne “Flash Reports” w ciągu trzech dni od zakończenia miesiąca. Wdrożono budżetowanie partycypacyjne, w którym uczestniczył kluczowy personel, obejmujące budżety zysków i strat, bilansu oraz przepływów pieniężnych. Stałe porównywanie bieżących wyników z zaplanowanymi danymi. Skuteczne rozwiązanie opracowane w modelu współpracy przez cztery miesiące, pracując 3 dni w tygodniu. Obecnie wspieramy i nadzorujemy proces raportowania (zakres współpracy: kilka dni w miesiącu).

Rezultat

Klient otrzymuje stały dostęp do wiarygodnych informacji finansowych zarówno do ogólnych, jak i szczegółowych analiz, umożliwiając skoncentrowanie się na strategii. Wcześniej czasochłonny proces zajmuje obecnie około 16 godzin miesięcznie.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies