Case Study: Elstar

Klient

Polski lider w dziedzinie dystrybucji rur, profili i armatur ze stali nierdzewnej dla różnych sektorów przemysłowych (sprzedaż krajowa i międzynarodowa).

Obroty wynoszące 60 milionów PLN rocznie, 45 pracowników.

 

Problem

Brak przejrzystego systemu informacyjnego zarządzania, bardzo potrzebnego w kontekście ambitnych planów rozbudowy operacji firmy na przestrzeni kolejnych 5 lat (cel: zwiększenie udziału w rynku sprzedaży rur i wyrobów metalurgicznych z 2% do 5%).

Dodatkowo: Zarząd był obciążony zadaniami analitycznymi i pełnił wiele ról.

 

Rozwiązanie

Wdrożono kompleksowe raportowanie zarządcze, przejmując zadania od Zarządu, takie jak okresowe raporty, budżetowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych. Wykorzystano istniejące rozwiązania informatyczne, aby stworzyć zintegrowany raport miesięczny, prezentujący informacje finansowe, takie jak kapitał obrotowy, rentowność w poszczególnych oddziałach sprzedaży i grupach produktów, oraz szczegółowa analiza kosztów. Wprowadzono błyskawiczne “Flash Reports” w ciągu trzech dni od zakończenia miesiąca. Wdrożono budżetowanie partycypacyjne, w którym uczestniczył kluczowy personel, obejmujące budżety zysków i strat, bilansu oraz przepływów pieniężnych. Stałe porównywanie bieżących wyników z zaplanowanymi danymi. Skuteczne rozwiązanie opracowane w modelu współpracy przez cztery miesiące, pracując 3 dni w tygodniu. Obecnie wspieramy i nadzorujemy proces raportowania (zakres współpracy: kilka dni w miesiącu).

Rezultat

Klient otrzymuje stały dostęp do wiarygodnych informacji finansowych zarówno do ogólnych, jak i szczegółowych analiz, umożliwiając skoncentrowanie się na strategii. Wcześniej czasochłonny proces zajmuje obecnie około 16 godzin miesięcznie.

 
Udostępnij na:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies